Trema woorden

Twee puntjes boven een klinker (a, e, i, o en u) noem je een trema. Valt de klemtoon niet op de laatste. Als je in één woord twee opeenvolgende klinkers niet als één klank mag lezen, zet je op de tweede klinker een trema : ruïne. Opdracht: zet de woorden in het meervoud en plaats. Je gebruikt alleen maar een trema als het woord zonder trema verkeerd kan. Vooral woorden die we uit het Frans hebben overgenomen, hebben nogal eens. Meestal staat het trema op de e, soms op de i. Je schrijft een trema vaak als in een woord. Een trema, puntjes op de e, wordt gebruikt wanneer je twee gelijke klinkers als één.

Bij sommige woorden van Franse en Latijnse afkomst wordt geen trema. Als in een woord twee of drie klinkers naast elkaar staan, schrijf je soms een trema. Deze pagina gaat over de puntjes op een klinker ( trema ). E Als een van de botsende klinkers wordt weergegeven door twee tekens, kan alleen de eerste klinker van de tweede klank een trema krijgen. Je hebt gezocht op het woord : trema. Woorden die eindigen op een -ee of -ie, met meervoud op -en. In de dagelijkse spelling komt het trema geregeld voor. Het trema komt alleen voor in niet-samengestelde woorden. Het probleem van deze regel is, dat een klein deel van de woorden die onder het trema -regime vielen, nu onder het streepjesregime vallen.

Woorden zonder klemtoon op –ie krijgen een meervoud met –iën. Het punt waar de zee ophield en de eend begon, werd voorheen aangegeven met een trema : zeeëend. De nieuwe spelling gebruikt een streepje om de grens. Tekens bij letters ( trema, liggend streepje en apostrof). Als het woord geen samenstelling is, gebruik je een trema : poëzie, zeeën coördinatie, financiën. Als ik bijvoorbeeld het woord re"eel correct (incl trema ) probeer te tikken, zie je.

Als de klemtoon van woorden, die eindigen op –ie op de ie ligt dan komt er ën bij. Dat is bij de meeste woorden het geval. Indonesië officiële ruïne uitleg: woorden met een trema knieën ruïne. HOOFDREGEL: Schrijf een spatie tussen de woorden van een woordgroep. Bij de woorden links is er geen misverstand mogelijk over de uitspraak, bij de woorden rechts zou dat zonder trema wel het geval zijn.

Hoofdregel: Samengestelde woorden schrijf je zo veel mogelijk aan elkaar. Spelling: woorden die beginnen of eind.