Meteoor meervoud

Het woord meteoor staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Je hebt gezocht op het woord: meteoriet. In samenstellingen: elektrometeoor; fotometeoor; meteoorcamera; meteoorijzer; meteoorkrater; meteorenregen. Bij voorkeur sprak hij zelfs in het meervoud, zeker om zich de vleiende illusie te schenken van een gehoor dat aan zijn lippen hing, een denkbeeldig gehoor. Synoniemen (Engels) voor " meteor ":.

Meteorieten leverden chemie, en misschien ook membranen. Latijn Mensis Martis, maand van Mars. Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. NL: Een massieve meteoor zou een enorme krater geslagen hebben. Ook het poollicht en meteoren spelen zich in onze atmosfeer af.

Voorbeeld: koloniën, provinciën; Woorden die eindigen op een beklemtoonde ie krijgen in het meervoud : ieën. Standaardregel: als het eerste deel van de samenstelling een meervoud heeft op –en, krijgt het dat. Komma-s- meervoud Komma-s- meervoud. Om Weer meteOOr interieur boormachine probeer. Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud heeft:. Religekkies IS een woord …iets met enkel- en meervoud.

Een meteoor doet er ongeveer één seconde over om door de atmosfeer heen te. De dinosauriërs of dinosaurussen — de eerste benaming is de vertaling in het Nederlands van Dinosauria, de wetenschappelijke naam van de groep. Het gaat bij een collectivum ( meervoud : collectiva of collectieven) om. We zouden kunnen wachten tot de meteoor de dampring binnendringt alvorens het te bombarderen maar. Internet leert ons dat een meteoor of vallende ster een kortstondig lichtspoor aan de hemel is, dat men. Meervoud : kwanta; in het Nederlands ook vaak als quant aangeduid).

Fundamenteel begrip in de moderne natuurkunde. Grootheden zoals energie komen niet. Vorm het meervoud van schaap en tak en leg uit hoe je aan het antwoord komt. Meteoor is een letter te veel (Anoniem). Aanvrager Zal nieuwe aanvraag plaatsen. Tutsi, dat is namelijk al meervoud, maar dat terzijde!

De buitengewone ster die de Wijzen (Magiërs) zagen (een komeet of meteoor laag aan de hemel). VanLeeuwen en Quid, het meervoud van Pokemon is Pokemon. Anunnaki, Nephilim, Elohim ( meervoud voor god ). Wanneer wij Abrahams zaad (nageslacht) in het meervoud nemen, dus op zijn. Curie – niet van het majesteitelijk meervoud.