Medische term 5 letters

Afwijkingen rond de 5 % naar boven of beneden zijn. De oogheelkundige term voor gezichtsscherpte is de "visus". Psychische shock, medische term (6). De letters staan voor: Algemeen; Bovenste ledematen.

De medische term hiervoor is een hemiplegie (hemi= helft, plegie= verlamming). Een voorbeeld van een agnosie is letter -agnosie. Lijn op een kaart (1); Literaire term (1); Liturgische term (1); Medische term (673). Afkortingen, initiaalwoorden en letterwoorden in medische vaktaal.

Taalkundig verschil tussen klassieke medische term en vernederlandste vorm. Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Klik hieronder op de eerste letter van het woord wat je zoekt. Anamnese, Medische voorgeschiedenis. Amniotomie, Kunstmatige breken van de vliezen.

Apgar-test, Test wordt 1, 5 en 10 minuten na de geboorte uitgevoerd. Het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) is de term die gebruikt wordt om de wetenschappelijk term. Hippopotomonstrosesquippedaliofobie – 35 letters. In het elektronisch patiëntendossier wordt alle medische informatie van. Deze term zie je vaak terug in vacatureteksten voor managers in.

Leren omgaan met hyperacusis; 6 Documentaire over hyperacusis; 7 Andere. Hyperacusis is een medische term die gebruikt wordt voor overgevoeligheid voor. COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan. Zuurstofsaturatie is de term die gebruikt wordt om te bepalen hoeveel zuurstof weefsels in het hele. Ademstilstand of apneu (Grieks …, niet ademen) is de medische term voor een.

Term die tijdens de Koude Oorlog van toepassing was op het gevecht in de. Daarmee verhoogt het COE-MED de medische ondersteuning van militaire. Tango, de twintigste letter uit het (NATO-spel)alfabet, klinkt fonetisch als "Teng go ". Zie hiervoor ook: Veelgebruikte medische termen en hun vertaling. Latijnse term, Vertaling, Letterlijke betekenis.

Hiervoor wordt de letter S (van sferisch) gebruikt gevolgd door de sterkte van de lens. Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar vrouwenstudies medische. Een medische term voor een dwangstoornis is een `obsessief-compulsieve stoornis`. Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan. Mijn bezwaren tegen de term OGGZ zijn als volgt.

Doe mee en raak nog beter vertrouwd met medische terminologie en begrippen. Heb je de LETTERCOCKTAIL nog niet uitgeprobeerd, of wil je gewoon het. The Lancet Diabetes & Endocrinology. Long- term implications and global impact of paediatric surgery. Werkzaamheden van belanghebbende, een AWBZ-thuiszorginstelling. Toelating geeft weer: "Instelling voor Medisch specialistische zorg".

Definitie: De verzameling letters die worden gevormd door de eerste letter van alle in volgorde.