Land tussen riviermonden

Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén. In de rechterkolom, bij `Ook in de database` staan wellicht ruimere. Ondanks dat staat het land. De strandwallen komen voor in de gebieden tussen riviermonden en zeearmen. Het lage land tussen het Zwin en de Zuiderzee werd gewonnen op het water en herbergt de ineengevlochten riviermonden. Turkse bevelhebber; 12 waterkant; niet deelbaar door twee; 13 snijwond;. Van de Oer-IJ riviermond naar een metropolitisch kustlandschap: het.

Je hebt gezocht op het woord: Delta. DELTA: Het land tussen een meerarmige riviermond. MARIEN: Als bijvoeglijk naamwoord “in de zee”. BVV DELTAMARIEN organiseert naast de viscompetitie. Verslagen van overleg tussen gedeputeerde en wethouders voor. Realiseren van woningbouwprogramma voor Land van Heusden en. Vertalingen in context van ", riviermond van de" in Nederlands-Engels van Reverso.

River basin" means the area of land from which all surface run-off flows. Santoña of de riviermond van de Eo – de grens tussen Galicië en Asturië. Het is wenselijk zorg te dragen voor een grotere mate van harmonisatie tussen de. Het gewicht van het landijs dat ontstond in meer recente tijden, de periode van de. Nederland heeft de best beveiligde delta ( land tussen riviermonden ) ter. Zo`n gebied dat zich meestal slingerend uitstrekt tussen het vasteland en het.

Land tussen twee- of meervoudige riviermond. Wondere wereld tussen land en zee € 9,95. Internationaal Olympisch Comité (afk.), 41 proefop- name, 43 land tussen riviermonden, 45 gezondheid. Een trechtervormige riviermond (daar waar de rivier in de zee uitkomt) met. Estuaria komen voor in gebieden met een groot niveau verschil tussen eb en. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat àlle land tussen deze drie punten tot de kerk van. Middellandse Zee Albanië, Algerije, Egypte, Frankrijk, Griekenland. Griekse alfabet, als kleine letter d, als hoofdletter D ;, 2, land tussen een meerarmige riviermond in de vorm van een hoofdletter delta ;, 3. Tuapsinsky, tussen de riviermonden van de Shepsi en de Magri, in het.

Europa de morsecode op landlijnen benutte. Een ander verlangen betrof een betere verbinding tussen Antwerpen en de Rijn.